Dokumenti

NOTEIKUMI 

____________________________________________________________________________________

PIETEIKTIES - JAUNIEM DALĪBNIEKIEM 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1.    PIETEIKUMS - 2. KLASE

PIETEIKUMS - 3. KLASE

 

2.    SKOLĒNU SARAKSTS - 2. KLASE

SKOLĒNU SARAKSTS - 3. KLASE

 
___________________________________________________________________________________

PIETEIKTIES - ESOŠAJIEM DALĪBNIEKIEM 

Dokumenti jāiesniedz arī tām klasēm, kuras šobrīd piedalās projektā

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1.    PIETEIKUMS - 3. KLASE

PIETEIKUMS - 4. KLASE

PIETEIKUMS - 5. KLASE

PIETEIKUMS - 6. KLASE

 

2.    SKOLĒNU SARAKSTS - 3. KLASE

SKOLĒNU SARAKSTS - 4. KLASE

SKOLĒNU SARAKSTS - 5. KLASE

SKOLĒNU SARAKSTS - 6. KLASE 

_______________________________________________________________________________

ATTEIKTIES NO DALĪBAS PROJEKTĀ

PROJEKTAM JĀPIESAKA ŠĪ BRĪŽA 1. UN 2.KLASES (tās, kuras 2021./2022.māc.gadā būs 2. un 3.klases)

  

PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS BEIGU TERMIŅŠ - 2021.GADA 11.JŪNIJA PLKST.17.00 (iesniedzamos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu apstiprina Izglītības iestādes vadītājs). Pieteikumi jāsūta uz e-pastu . Jautājumu/ problēmu gadījumā sazinieties ar projektu vadītāju Lilitu Mitrofanovu +371 28622447

 

 

 

 

PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS BEIGU TERMIŅŠ - 2021.GADA 11.JŪNIJA PLKST.17.00 (iesniedzamos dokumentus ar drošu elektronisko parakstu apstiprina Izglītības iestādes vadītājs). Pieteikumi jāsūta uz e-pastu

Jautājumu/ problēmu gadījumā sazinieties ar projektu vadītāju Lilitu Mitrofanovu +371 28622447

 

 

 

  

   

 

2021.GADA 11.JŪNIJA PLKST.17.00 (iesniedzamo dokumentu ar drošu elektronisko parakstu apstiprina Izglītības iestādes vadītājs)