Konferences

2020.GADS

 • European Colleage of Sport Sciences kongress, 1 – 3. jūlijs (2020), Sevilja. Cardio metabolic risk factors and cognitive functions in 10-11 year old children. Reihmane D., Ozolina-Moll L., Justamente I., Raudeniece J., Sobolevs A.,  Pirags V. Iesniegtas tēzes.
 • RSU International Student Conference, 27. – 28. marts (2020), Rīga. Relations between Cardio-metabolic Risk Factors in a Latvian 10 – 11 y. o. Children Population. Soboļevs A., Reihmane D. Iesniegtas tēzes.
 • LU 78. starptautiskā zinātniskā konference, Prioritāro pētniecības virzienu sekcijas sēde: Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja, 28.02.2020. Kardiometabolā riska faktoru izvērtējums šķērsgriezuma pētījumā jaunākā skolas vecuma bērniem. Raudeniece J., Justamente I., Ozoliņa-Moll L., Reihmane D. Iesniegtas tēzes.
 • LU 78. starptautiskā zinātniskā konference, Prioritāro pētniecības virzienu sekcijas sēde: Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja, 28.02.2020. Bērnu fizisko attīstību raksturojošo antropometrisko parametru un uztura paradumu analīze jaunākā skolas vecuma bērniem. Justamente I., Raudeniece J., Reihmane D., Ozoliņa-Moll L. Iesniegtas tēzes.

2019.GADS

 • International Children’s Health Day 2019 & International Scientific Student Paediatric Conference, 2 – 3. novembris (2019), Rīga. Assessment of cardiorespiratory fitness in 10 – 11 year old non-obese and obese children in Latvia. Soboļevs A., supervisor Reihmane D.
 • European Colleage of Sport Sciences kongress, 3 – 6. jūlijs (2019), Prāga. Extra school based physical education reduces risk of development of metabolic in 9-10 year old children. Reihmane D., Ozolina-Moll L., Justamente I., Slezina L., Raudeniece J., Treija E.M., Silina L., Pirags V.
 • RSU Conference 2019 / Knowledge for use in practice, 1 – 3. aprīlis (2019), Rīga. Insulin resistance and leptin levels in children. Justamente I., Reihmane D., Ozolina-Moll L. 7th place poster presentations from all participants (433 participants).
 • RSU International Student Conference, 4 – 5. aprīlis (2019), Rīga. Evaluation of Anthropometric and Plasma Parameters of junior school age children in Latvia. Raudeniece J., Ozolina-Moll L., Reihmane D. 2nd place in oral presentations in section Public health, Occupational medicine, Nutritional science, Rehabilitology.
 • RSU International Student Conference, 4 – 5. aprīlis (2019), Rīga. Lipid profile in 9-10 y.o. children in relation to eating habits and nutritional status. Treija E., Reihmane D.
 • Latvijas Universitātes 77. zinātniskā konference, 1. Marts (2019), Rīga. L.Ozoliņa-Molla, E.Grāvīte, D.Reihmane. Jaunākā skolas vecuma bērnu fiziskās attīstības un fiziskās aktivitātes novērtējums.

2018.GADS

 • Projekta ietvaros aizvadīts vispārizglītojošs seminārs „Fiziski un emocionāli veseli bērni: mūsdienu izaicinājumi” (29.09.2018.), par kuru tika piešķirti arī 3.8 TIP (LĀB Sertifikācijas padome, dokuments Nr. TIP2018/464).
 • Dalība 76. Latvijas Universitātes starptautiskajā konferencē sesijā „Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai” ar referātu “Komanda - ambiciozu projektu virzītājspēks”. LU un LOK Efektīvas sadarbības projekta veiksmes pieredzes stāsts. D.Reihmane.
 • European Colleage of Sport Sciences congress, 4 – 7. Jūlijs (2018), Dublina. „Physical Activity and Children overall Health Study (PACH Study) – design and baseline characteristics”. Reihmane D.,Ozolina-Moll L., Slezina L., Justamente I., Treija E., Raudeniece J., Silina L.