Par projektu

Projekts “Sporto visa klase” īsteno Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk - LOK) misiju – Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, ieinteresējot bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti.

Projekta norises laiks 5 (pieci) mācību gadi, apstiprinot dalību projektā katram mācību gadam.

Mērķis

Ņemot vērā COVID-19 riskus:

Prioritāri nodrošinot sporta nodarbības svaigā gaisā, pilnveidot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, dodot motivāciju nodarboties ar sportu;

Dalībnieki

Izglītības iestāžu 2.,3.,4.,5. un 6.klašu skolēni

Norises laiks

Septembris – Maijs

PIETEIKUMI UN TO IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Pieteikšanās projektam uz nākamo mācību gadu tiek izsludināta aprīlī.
Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestāde.
Iesniedzamie dokumenti - saskaņā ar projekta noteikumiem.
 

PROJEKTA PROGRAMMA

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu.
Projekta ietvaros skolēniem notiek 2 (divas) vai 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības (katru mācību dienu 1 (viena) nodarbība).

 

Talismani

Kontakti

Projekta vadība

Projekta idejas autors un kurators:

Žoržs Tikmers

LOK ģenerālsekretārs, Olimpiskais vicečempions

E-pasts: 

 

Projekta koordinatore:

Lilita Mitrofanova

LOK Projektu vadītaja

Tālr.: 67282461, 28622447

E-pasts:

E-pasts: