Mērķi

Zinātniskais mērķis ir izvērtēt vai projekta “Sporto visa klase” programma šī brīža formātā (slodzes intensitāte u.c.) veicina bērnu veselību un vispārēju attīstību, analizējot šādus ietekmējošos faktorus:

  • fizisko aktivitāšu biežums un intensitāte;
  • uztura paradumi;
  • psiho-emocionālais stāvoklis;
  • kognitīvās funkcijas (informācijas apstrādes veids);
  • bioķīmiskie parametri.

Saistītie mērķi:

  • Mobilā aplikācija – daudzfunkcionāla aplikācija, kas nodrošinātu pētījuma datu ievākšanu, vecāku autorizētu piekrišanu, spēles elementu aplikācijas lietotājiem, iespēju informēt par jaunumiem saistībā ar SPV realizāciju.
  • Informēta sabiedrība - pētījuma rezultāti populārzinātniskā veidā tiek atspoguļoti sabiedrībai, lai veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu labvēlīgo ietekmi uz bērnu vispārējo attīstību un veselības stāvokli.
  • Informēti vecāki, veselāki bērni - pētījuma rezultāti detalizēti tiks skaidroti tā dalībnieku vecākiem, sniedzot individuālas rekomendācijas, kas veicinātu viņu bērnu vispārējo attīstību un veselības stāvokli.
  • Izglītības kvalitātes celšana - starptautiskā sadarbība ir kā platforma, kas jaunajiem zinātniekiem un topošajiem ārstiem ļauj attīstīt sadarbību ar vadošajiem nozares speciālistiem Latvijā un ārpus tās. Sadarbības ietvaros tiek izstrādātas zinātniskās publikācijas, disertācijas, maģistra un bakalaura darbi.
  • “Sporto visa klase” ieviešana valstiskā mērogā, kas nodrošinātu:

 - Samazinātu ar aptaukošanos saistīto hronisko slimību risku;

 - Samazinātas sociālā budžeta izmaksas nākotnē;

 - Palielinātas jauno censoņu darbaspējas, nesot papildus peļņu darba devējam.