Pētnieki

 

Fiziski vesela, garīgi attīstīta un emocionāli stabila sabiedrība ir viens no spēcīgas nācijas stūrakmeņiem. Savukārt, viens no priekšnoteikumiem fiziskās un garīgās veselības attīstībai jaunībā, tās stiprināšanai pusmūžā un saglabāšanai vecumdienās ir regulāras fiziskās aktivitātes. Tāpēc Latvijas Olimpiskās komitejas iniciatīva „Sporto visa klase” ir tik nozīmīga, jo dod iespēju bērniem sajust regulāru fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi.

Man ir patiess prieks, ka vienota mērķa vārdā kopā vienuviet ir izdevies pulcināt izcilus jomas profesionāļus un lieliskus jaunos talantus, lai kopā pētītu un izzinātu dažādos procesus bērnu attīstībā. Pirmie divi pētījuma gadi ir ļāvuši iegūt pieredzi, kā arī ieskicēt aktuālākās mūsdienu bērnu veselības problēmas. Prieks, ka sākot ar 2019. gada septembri pētījumā tiek iesaistīti visi jaunie Sporto visa klase dalībnieki, ļaujot iegūt un dalīties ar zināšanām par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem daudz plašākā mērogā.

Lai mums visiem kopā izdodas!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau vairāk kā 6 gadus strādāju kā uztura speciāliste gan konsultējot, gan mācot, gan darbojoties praktiskajās nodarbībās. Darbs ar bērniem un jauniešiem man vienmēr ir sagādājis prieku un gandarījumu. Savas profesionālās karjeras sākumā nedomāju, ka nonākšu līdz zinātnei, bet pēdējos gados, tieši šī joma ir tā, kas man interesē visvairāk. Tā ļauj “rakt” dziļāk un izprast dažādus ar cilvēka bioķīmiju un fizioloģiju saistītus procesus. Tā arī nav vienveidīga, jo informācija mainās un tas par ko runāja vakar, rīt var vairs nebūt taisnība.

Projekta Sporto visa klasē pētījumā sāku darboties pirms diviem gadiem, izstrādājot savu maģistra darbu, un šajā laikā pārliecinājos, ka rakstīt maģistra darbu nav studenta "mocības", ja vien tēma ir interesanta un saistoša. Tāpat sapratu, ka zinātne un šis projekts ir tas, ar ko vēlos saistīt savu turpmāko darbību. Gan tikšanās ar bērniem, gan kolēģi, gan mūsu kopīgais mērķis – izcelt uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu ikdienā, mani motivē un virza uz priekšu.

 

 

 

 

 

Veselīgs dzīvesveids, kas ietver sevī regulāras fiziskās aktivitātes un veselīgu uzturu labvēlīgi ietekmē veselību, tāpēc noteikti veselīga dzīvesveida paradumi bērnam jāveido jau no pašas mazotnes.

Projekta Sporto visa klase pētījumā pētām bērnu fizisko aktivitāti un vispārējo veselības stāvokli no dažādiem aspektiem. Esmu lepna būt šajā pētnieku komandā. Pētījuma procesā esam uzlabojuši pētījuma metodes un darba efektivitāti. Tāpat esam pierādījuši, ka esam lieliska komanda, kura sasniedz savus uzstādītos mērķus. Dalība projektā sniedz man patiesu gandarījuma sajūtu, jo pētījuma rezultāti ir nozīmīgi ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ārpus tās un var tikt izmantoti bērnu veselības uzlabošanā un sabiedrības izglītošanā. Šogad, kā papildus veselību ietekmējošais faktors, tiks pētīts zarnu mikrobioms bērniem ar lieko svaru un aptaukošanos.

Pateicoties dalībai projektā piepildījies arī sapnis par doktorantūras studijām, kuras uzsākšu jau šogad, lai varētu turpināt attīstīt sevi zinātnes jomā.

 

 

 

 

 

 

 

Šajā projektā piedalos tāpēc, ka man piemīt tieksme atbalstīt jaunas idejas un piedalīties nopietnā zinātniskās izpētes darbā kopā ar radošiem cilvēkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektā veikšu un koordinēšu antropometriskos mērījumus, lai veiktu to salīdzinošu izvērtējumu saistībā ar pētījuma dalībnieku uzturu un kustību aktivitāti. No zinātniskā viedokļa pētījumā ir intriģējoši iegūt atbildi uz jautājumu: vai paaugstināta fiziskā aktivitāte skolā biežāku sporta nodarbību dēļ  jau nelielā pētījuma dalībnieku grupā un pēc salīdzinoši neilga laika brīža sekmēs pozitīvas pārmaiņas vismaz kādos pētītajos parametros? Meklēsim atbildi kopā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savā pētnieciskajā darbā veidoju jaunus novērtēšanas instrumentus, kas ļauj inovatīvi mērīt cilvēku domāšanas spējas (atmiņu, uzmanību, uztveri), tā nosakot viņa stiprās puses. Šajā projektā piedalos, jo tā ir unikāla iespēja saprast, kā mērķtiecīgas fiziskās aktivitātes ietekmē domāšanas spējas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies arī mūsu daudzajiem palīgiem / studentiem, kuri veiksmīgi jau aizstāvējuši
savus bakalaura un maģistra darbus, vai aktīvi strādā pie tiem.


LU studenti: Paula Anna Vuciņa, Maija Dobele, Laila Siliņa


RSU studenti: Elīza Madara Treija, Anete Šneidere, Artjoms Soboļevs, Līga Riekstiņa


DU students: Pāvels Pancerko


LSPA students: Evija Grāvīte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma vadītāja

Dace Reihmane

Pētniece, Dr.biol

Bioloģijas fakultāte

Docente

Rīgas Stradiņa Universitāte

_______________________________________

Pētījuma koordinatore, pētniece

Ilze Justamente

Mg.sc.sal. uzturzinātnē

_______________________________________

Pētījuma koordinatore, pētniece

Jeļena Raudeniece

Mr.sc.sal. uzturzinātnē

_______________________________________

Vadošais pētnieks

(pētījuma dizains un klīnisko biomarķieru analīze)

Valdis Pīrāgs

Profesors, Dr.med.

LU Medicīnas fakultāte

_______________________________________

Vadošā pētniece

(antropometrisko datu analīze)

Līga Ozoliņa-Moll

Asociētā profesore, Dr.biol.

Bioloģijas fakultāte

_______________________________________

Pētnieks

(kognitīvo funkciju analīze)

Edmunds Vanags

Pasniedzējs, Mg.psych.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

_______________________________________