Pētnieki

 

Fiziski vesela, garīgi attīstīta un emocionāli stabila sabiedrība ir viens no spēcīgas nācijas stūrakmeņiem. Savukārt, viens no priekšnoteikumiem fiziskās un garīgās veselības attīstībai jaunībā, tās stiprināšanai pusmūžā un saglabāšanai vecumdienās ir regulāras fiziskās aktivitātes. Tāpēc Latvijas Olimpiskās komitejas iniciatīva „Sporto visa klase” ir tik nozīmīga, jo dod iespēju bērniem sajust regulāru fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi. Man ir patiess prieks, ka vienota mērķa vārdā kopā vienuviet ir izdevies pulcināt izcilus jomas profesionāļus un lieliskus jaunos talantus, lai kopā pētītu un izzinātu dažādos procesus bērnu attīstībā. Lai mums visiem kopā izdodas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmu ārkārtīgi ziņkārīga, it sevišķi tas attiecas uz veselības jomu. Neviens pasaules bestsellers mani tā neaizrauj, kā jaunumi zinātnē. Darbojoties pētniecībā, ir iespēja būt daļai no fantastiskā atklāšanas procesa un izraisīt interesi par pasauli arī citos! Atklājums var būt pavisam sīks un niecīgs, bet tas parāda, cik fantastisks ir cilvēka organisms. Šis projekts man ir īpaši svarīgs! Pati esmu 2 bērnu mamma un uzskatu, ka sports ir vajadzīgs veselībai un spēkam. Ne velti mums ir tik liela muskuļu masa - lai būtu visu laiku kustībā, nevis sēdētu. Turklāt pavisam iespējams, ka biežākas sporta nodarbības nedēļā padara mūsu bērnus arī gudrākus, laimīgākus, priecīgākus? To visu noskaidrot ir mūsu pētnieku grupas uzdevums!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā projektā piedalos tāpēc, ka man piemīt tieksme atbalstīt jaunas idejas un piedalīties nopietnā zinātniskās izpētes darbā kopā ar radošiem cilvēkiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektā veikšu un koordinēšu antropometriskos mērījumus, lai veiktu to salīdzinošu izvērtējumu saistībā ar pētījuma dalībnieku uzturu un kustību aktivitāti. No zinātniskā viedokļa pētījumā ir intriģējoši iegūt atbildi uz jautājumu: vai paaugstināta fiziskā aktivitāte skolā biežāku sporta nodarbību dēļ jau nelielā pētījuma dalībnieku grupā un pēc salīdzinoši neilga laika brīža sekmēs pozitīvas pārmaiņas vismaz kādos pētītajos parametros? Meklēsim atbildi kopā!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmu psiholoģijas zinātņu doktore attīstības psiholoģijā. Vairāk kā 20 gadus docēju vispārīgās un attīstības psiholoģijas kursus dažāda līmeņa studiju programmās. Manas galvenās pētnieciskās intereses saistītas ar bērnu un pusaudžu psiholoģiju. Projektā "Sporto visa klase" redzu iespēju rast zinātnisku apstiprinājumu tam, ka regulāras fiziskās aktivitātes ne tikai sekmē fizisko veselību, bet arī uzlabo garastāvokli, samazina stresu un veicina garīgo veselību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savā pētnieciskajā darbā veidoju jaunus novērtēšanas instrumentus, kas ļauj inovatīvi mērīt cilvēku domāšanas spējas (atmiņu, uzmanību, uztveri), tā nosakot viņa stiprās puses. Šajā projektā piedalos, jo tā ir unikāla iespēja saprast, kā mērķtiecīgas fiziskās aktivitātes ietekmē domāšanas spējas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta aktivitātēm skolā galvenais mērķis nav rezultāts, bet bērnu veselība, tajā skaitā kognitīvo funkciju ( domāšanas, loģikas, uzmanības) uzlabošanās. Tas mūsdienās ir piemirsts gan skolu, gan valdības līmenī, taču pētījumi senākā pagātnē to pierāda un it sevišķi jaunākie pētījumi to vēl jo vairāk apstiprina. Arī šis pētījums, manuprāt, to pierādīs. Projektā palīdzu ar savu pieredzi bērnu kognitīvo funkciju testēšanā ar Vīnes Testu sistēmu, kas iegūta gan ESF projektos, gan strādājot LU Kardioloģijas zinātniskajā institūtā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizioterapeits – tā ir patiesa mīlestība pret kustībām un cilvēkiem. Šis projekts ir lieliska iespēja apzināt un parādīt pasaulei, kas ir tas devums, ko nodrošina regulāra un mērķtiecīga kustēšanās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis projekts man dod iespēju ne tikai iegūt praktisku ieskatu medicīnas studijās, bet tā ir arī iespēja iepazīt Latviju. Sports manā audzināšanā ir spēlējis nozīmīgu lomu dažādos aspektos, tāpēc būs interesanti pētīt sporta izraisītas somatiskās atšķirības bērnos. Šajā projektā vēlos iemācīties, kā izmantot pētījumus, lai detalizētāk izprastu, kā darbojas mūsu organisms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau no bērnības man saistošākais veids kā pavadīt savu brīvo laiku bija sports. Arī šodien savu ikdienu nevaru iedomāties bez aktivitātēm, kurās ir iesaistīts sports. Šo degsmi uz sabalansētu, sev saistošu un aktīvu dzīvesveidu es iepazinu ļoti dabiski, tādēļ vēlos arī mūsdienu jauniešiem palīdzēt sportiskās aktivitātes padarīt par ikdienas sastāvdaļu, ne tikai kā atsevišķu priekšmetu skolā. Uzskatu, ka katram cilvēkam ir kāda sportiska aktivitāte, kura spēj sagādāt ne tikai prieku, bet arī radīt degsmi uz to! Šis projekts man sniedz lielisku iespēju sasaistīt un izpētīt 3 manas lielākās intereses - sports, bērni un psiholoģija! Esmu atvērta jauniem izaicinājumiem, kā arī motivēta tiekties pēc panākumiem, sasniegt izvirzītos mērķus un gūt jaunas zināšanas!

 

 

 

 

 

 

 

Studējot fizioterapiju, esmu pārliecinājusies par fizisko aktivitāšu nepieciešamību, ne tikai optimālas veselības uzturēšanā, traumu un slimību rehabilitācijā, bet arī tās nozīmi dažādu slimību un traumu profilaksē. Viens no svarīgiem priekšnoteikumiem veselīgas sabiedrības veidošanā ir tās izglītošana, tāpēc svarīgi jau no mazotnes bērniem dot iespēju iepazīt un iemīlēt fiziskās aktivitātes, lai tās nākotnē kļūtu par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Ar interesi piedalos “Sporto visa klase” projekta pētījuma izstrādē, lai dotu savu ieguldījumu veselīgas sabiedrības veidošanā. Uz veselību!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalību šajā pētījumā ņēmu, jo pati aktīvi nodarbojos ar sportu un zinu, cik svarīgi ikdienā ir būt kustīgam un aktīvam. Sports nav tikai fiziskai veselībai, bet tas palīdz arī pilnveidoties kā personai. Sports noteikti mani ir devis daudz labu īpašību un rūdījumu, kas noder vēlākajos gados. Ceru ar savu darbu, zināšanām un enerģiju parādīt plašākai sabiedrībai sporta un kustību nozīmi bērna attīstībā un veselībā, tādēļ ļoti priecājos, ka varēšu ņemt dalību šajā pētījumā un sadarboties ar lieliskiem jomas profesionāļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mani aizrauj zinātniskā darbība un raksturo neatlaidība un centība. Nepieciešams ieradumus - darboties produktīvi. 2014. gadā startēju starptautiskajā Stockholm Junior Water Prize zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Priecājos darboties šajā pētījumā, jo esmu pārliecināta, ka regulāras fiziskas aktivitātes un pilnvērtīgs uzturs uzlabo gan fizisko, gan garīgo veselību, un var palīdzēt skolēniem mainīt paradumus, lai veselīgs dzīvesveids kļūtu par ikdienu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es novērtēju iespēju piedalīties šajā pētījumā, jo uzskatu, ka veselīgs uzturs un sports bērniem ir nozīmīgas ikdienas sastāvdaļas, kas nodrošina bērna pareizu fizisko un psihisko attīstību atbilstoši bērna vecumam. Pētījums ir ļoti daudzpusīgs un, manuprāt, pētījuma gaitā varēs iegūt noderīgu pieredzi un zināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es piedalos šajā projektā, lai būtu daļa no komandas, kas varētu sniegt pienesumu zinātnes attīstībai, veicinot veselības stiprināšanu skolas vecuma bērniem! Ikviens ir pelnījis būt vesels, un ticu, ka šis projekts pavērtu jaunas iespējas, kā uz to tiekties!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savas studijas apvienoju ar biatlona trenera darbu un sportista karjeru. Atrast saikni starp zinātni un realitāti ir mans ikdienas darbs, kas ir redzams audzēkņu rezultātos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vislielāko gandarījumu man sniedz, ja spēju kādu iedvesmot. Kad redzu, ka savus paradumus maina mani draugi un paziņas, pievēršoties arvien aktīvākam un veselīgākam dzīvesveidam. Kad redzu, ka arī manus bērnus aizrauj fiziskas aktivitātes un viņi spēj izdarīt veselīgas izvēles. Bērni un jaunieši ir brīnišķīga auditorija - viņus neinteresē mūsu zinātniskie grādi un diplomi, viņi skatās uz mūsu darbiem un mācās no mūsu piemēra! Tieši tāpēc es iesaistījos šajā projektā - lai gūtu un dotu arvien jaunas zināšanas un pieredzi, kopīgiem spēkiem veidojot ilgtermiņā veselīgāku sabiedrību.

 

 

 

 

 

Pētījuma vadītāja

Dace Reihmane

Vadošā pētniece, Dr.biol

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

Docente

Rīgas Stradiņa Universitāte

_______________________________________

Pētniece, Pētījuma koordinatore

(uztura paradumu analīze)

Linda Šlēziņa

Mg.sc.sal Uzturzinātnē

_______________________________________

Vadošais pētnieks

(pētījuma dizains un klīnisko biomarķieru analīze)

Valdis Pīrāgs

Profesors, Dr.med.

LU Medicīnas fakultāte

_______________________________________

Vadošā pētniece

(antropometrisko datu analīze)

Līga Ozoliņa-Moll

Asociētā profesore, Dr.biol.

Bioloģijas fakultāte

_______________________________________

Vadošā pētniece

(emocionālā/psiholoģiskā stāvokļa analīze)

Anika Miltuze

Asociētā profesore, Dr.psych.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

_______________________________________

Pētnieks

(kognitīvo funkciju analīze)

Edmunds Vanags

Pasniedzējs, Mg.psych.

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

_______________________________________

Pētniece

(kognitīvo funkciju analīze)

Evita Vaļēviča

Pētniece, Mg.biol.

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

_______________________________________

Pētniece

(stāja, fiziskā sagatavotība)

Evita Bole

Bc.fizio.

Fizioterapeite, Orto klīnika

_______________________________________

Zinātniskais asistents

Cavin Mishael Huppke

II kursa students RSU programmā "Medicīna" ārvalstniekiem

_______________________________________

Zinatniskā asistente

Paula Anna Vuciņa

III kursa studente LU bakalaura programmā "Psiholiģija"

_______________________________________

Zinātniskā asistente

Evija Grāvīte

IV kursa studente LSPA bakalaura programmā "Fizioterapija"

_______________________________________

Zinātniska asistente

Ilze Justamente

II kursa studente RSU Starpaugskolu maģistranprogrammā "Uzturzinātne"

_______________________________________

Zinātniskā asistente

Elīza Madara Treija

III kursa studente RSU bakalaura programmā "Uzturs"

_______________________________________

Zinātniskā asistente

Jeļena Raudeniece

I kursa studente LU Starpaugstskolu maģistra programmā "Uzturzinātne"

_______________________________________

Zinātniskā asistente

Maija Dobele

IV kursa studente bakalaura programmā "Psiholoģija"

_______________________________________

Zinātniskais asistents

Pāvels Pancerko

III kursa students DU bakalaura programmā "Sporta un sociālo zinību skolotājs"

_______________________________________

Zinātniskā asistente

Laila Siliņa

Ārste, I kursa maģistrante LU Starpaugstskolu programmā "Uzturzinātne", topošā fitnesa trenere