Ekipējums un inventārs

Inventara piedāVājums 2018./2019.

Ekipējuma piedāvājums 2018./2019.

 

Ekipējuma pasūtījuma tabulas

Nike pasūtījuma lapa

Cita ekipējuma pasūtījuma lapa

 

Jautājumiem par ekipējuma un inventāra iegādi:

Kaspars Ozoliņš

tālr. 26665901

Logotipu lietošanas rokasgrāmata - 2018./2019. mācību gadam

 

 

 

Projekta partneris