6.klase - 2019./2020.

Nr. Pašvaldības nosaukums Nr. Skola Klase Labie darbi 
1 Aizkraukles novads 1 Aizkraukles novada vidusskola 6.b Skatīt
2 Alojas novads 2 Staiceles pamatskola 6. Skatīt
    3 Alojas Ausekļa vidusskola 6. Skatīt
3 Alūksnes novads 4 Alūksnes pilsētas sākumskola 6.c Skatīt
4 Auces novads 5 Auces vidusskola 6.a Skatīt
    6 Auces vidusskola 6.b. Skatīt
5 Babītes novads 7 Babītes vidusskola 6.b Skatīt
    8 Babītes vidusskola 6.d Skatīt
6 Balvu noavds 9 Balvu pamatskola 6.b Skatīt  Skatīt
7 Daugavpils pilsēta 10 Daugavpils 16.vidusskola 6.b Skatīt
8 Grobiņas novads 11 Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 6.c Skatīt
9 Gulbenes novads 12 Gulbenes 2.vidusskola 6.a Skatīt
    13 Stāķu pamatskola 6. Skatīt
10 Jelgavas pilsēta 14 Jelgavas 4.vidusskola 6.c Skatīt
    15 Jelgavas 6.vidusskola 6.b Skatīt
11 Kandavas novads 16 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 6.a Skatīt
12 Kuldīgas novads 17 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 6.b Skatīt
13 Ķekavas novads 18 Daugmales pamatskola 6. Skatīt
14 Liepājas pilsēta 19 Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5.vidusskola 6.a Skatīt
15 Līvānu novads 20 Līvānu 1.vidusskola 6.a Skatīt
16 Ludzas novads 21 Ludzas pilsētas ģimnāzija 6.a Skatīt
17 Nīcas novads 22 Nīcas vidusskola 6. Skatīt
18 Ogres novads 23 Ogres sākumskola 6.a Skatīt
    24 Ogres sākumskola 6.c Skatīt
19 Olaines novads 25 Olaines 2.vidusskola 6.c Skatīt
20 Pļaviņu novads 26 Pļaviņu novada ģimnāzija 6.b Skatīt
21 Priekuļu novads 27 Priekuļu vidusskola 6.b Skatīt
22 Rēzeknes pilsēta 28 Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija 6.b Skatīt
    29 Rēzeknes 3.vidusskola 6.b. Skatīt
23 Rēzeknes novads 30 Sakstgala Jāņa Klīdzēja pamatskola 6.a Skatīt
24 Riebiņu novads 31 Riebiņu vidusskola 6. Skatīt
25 Rīgas pilsēta 32 Rīgas 69.vidusskola 6.a Skatīt
    33 Mežciema pamatskola 6.a Skatīt
    34 Rīgas Ķengaraga vidusskola 6.v Skatīt
    35 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 6.a Skatīt
    36 Rīgas Hanzas vidusskola 6.a Skatīt
26 Ropažu novads 37 Ropažu novada vidusskola 5.a Skatīt
    38 Ropažu novada vidusskola 5.b Skatīt
27 Rundāles novads 39 Pilsrundāles vidusskola 6. Skatīt
28 Salacgrīvas novads 40 Salacgrīvas vidusskola 6.a Skatīt
29 Salas novads 41 Salas vidusskola 6. Skatīt
30 Saldus novads 42 Cieceres internātpamatskola 6.a Skatīt
31 Saulkrastu novads 43 Zvejniekciema vidusskola 6. Skatīt
32 Valmieras pilsēta 44 Valmieras Pārgaujas sākumskola 6.c Skatīt
33 Ventspils novads 45 Ugāles vidusskola 6. Skatīt
34 Viļānu novads 46 Viļānu vidusskola 6.a Skatīt