5.klase-2017./2018

N.p.k Pašvaldība N.p.k. Izglītības iestāde Klase Labie darbi
1 Ādažu novads 1 Ādažu vidusskola  5.g  Skatīt
2 Babītes novads 2 Babītes vidusskola 5.e  
3 Bauskas novads 3 Bauskas sākumskola 5.a  Skatīt
4 Grobiņas novads 4 Grobiņas pamatskola 5.a  Skatīt
5 Gulbenes novads 5 Gulbenes 2.vidusskola 5.a  Skatīt
6 Inčukalna novads 6 Inčukalna pamatskola 5.a  
     7 Vangažu vidusskola 5.a  
7 Jelgavas novads 8 Staļģenes vidusskola 5.a  Skatīt
8 Krimudas novads 9 Krimuldas vidusskola 5  Skatīt
9 Kuldīgas novads 10 Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 5.a  
10 Ķekavas novads 11 Ķekavas vidusskola 5.b  Skatīt
11 Limbažu novads 12 Limbažu sākumskola 5.a  Skatīt
12 Līvānu novads 13 Līvānu 1.vidusskola 5.b  Skatīt
13 Madonas novads 14 Madonas pilsētas 1.vidusskola 5.c  
14 Nīcas novads 15 Nīcas vidusskola 5  Skatīt
15 Olaines novads 16 Olaines 1.vidusskola 5.a  
    17 Olaines 1.vidusskola 5.b  
    18 Olaines 2.vidusskola 5.c     Skatīt
16 Pārgaujas novads 19 Stalbes vidusskola 5  Skatīt
17 Pļaviņu novads 20 Pļaviņu novada ģimnāzija 5.b  Skatīt
18 Saldus novads 21 Druvas vidusskola 5.do  
    22 Druvas vidusskola 5.re  
19 Rīgas pilsēta 23 Rīgas 31.vidusskola 5.b  Skatīt
    24 Rīgas 49.vidusskola 5.a  
    25 Āgenskalna sākumskola 5.b  Skatīt
20 Daugavpils pilsēta 26 Daugavpils 3.vidusskola 5.a  Skatīt
    27 Daugavpils 16.vidusskola 5.b  Skatīt
21 Jelgavas pilsēta 28 Jelgavas 4.sākumskola 5.c  Skatīt
    29 Jelgavas 4.vidusskola 5.c  Skatīt
    30 Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola 5.m2  Skatīt
22 Jūrmalas pilsēta 31 Sākumskola "Taurenītis" 5  
23 Liepājas pilsēta 32 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 5.b  Skatīt
24 Rēzeknes pilsēta 33 Rēzeknes sākumskola 5.b  Skatīt
25 Valmieras pilsēta 34 Valmieras 5.vidusskola 5  Skatīt
    35 Valmieras Pārgaujas sākumskola 5.c  Skatīt