Dokumenti

Projektam jāpiesaka šī brīža 1. un 2.klases

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

1. MOTIVĀCIJAS VĒSTULE - BRĪVĀ FORMĀ (LĪDZ 750 VĀRDIEM)

 

2. PIETEIKUMS - 2.KLASE

    PIETEIKUMS - 3.KLASE

 
 

3. SKOLĒNU SARAKSTS - 2.KLASE

    SKOLĒNU SARAKSTS - 3.KLASE

 

PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS BEIGU TERMIŅŠ - 17.MAIJS

 
 ____________________________________________________________________________________

PIETEIKTIES - ESOŠAJIEM DALĪBNIEKIEM 

Dokumenti jāiesniedz arī tām klasēm, kuras šobrīd piedalās projektā 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. PIETEIKUMS - 3.KLASE

    PIETEIKUMS - 4.KLASE

    PIETEIKUMS - 5.KLASE

    PIETEIKUMS - 6.KLASE

 

PIETEIKUMU IESŪTĪŠANAS BEIGU TERMIŅŠ - 31.MAIJS

_______________________________________________________________________________

ATTEIKTIES NO DALĪBAS PROJEKTĀ