Ekipējums un inventārs

Ekipējuma piedāvājums 2019./2020. 

 

Ekipējuma pasūtījuma tabulas:

Nike pasūtījuma veidlapa

Cita ekipējuma pasūtījuma veidlapa

 

Jautājumiem par ekipējuma un inventāra iegādi:

Kaspars Ozoliņš

tālr. 26665901

Logotipu lietošanas rokasgrāmata - 2019./2020. mācību gadam

 

 

 

Projekta partneris