Par projektu

Vispārīgie jautājumi

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Mērķis

Pakāpeniski palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu. Pilnveidot projekta metodisko programmu. Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Uzdevumi

  • Iegūt objektīvus datus novērtējot projekta lietderību.
  • Noskaidrot iesaistīto pašvaldību speciālistu, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu.

Dalībnieki

Izglītības iestāžu 3.,4. un 5.klašu skolēni

  • Jauni dalībnieki – LOK apstiprinātās izglītības iestāžu 3.klases ar ne mazāk kā 16 (sešpadsmit) skolēniem.
  • 2015./2016.mācību gadā projektā iesaistītās izglītības iestādes un to klases (kopskaitā 41 (četrdesmit viena) 4.klase).
  • 2014./2015. mācību gada projektā iesaistītās izglītības iestādes un to klases (kopskaitā 6 (sešas) 5.klases).

Norises laiks

2016.gada septembris – 2017.gada maijs

PIETEIKUMI UN TO IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestāde;

Iesniedzamie dokumenti:

- Motivācijas vēstule (apjomā līdz 750 vārdiem) dalībai projektā (paraksta sporta pedagogs, klases audzinātājs un vecāku pārstāvis);

- Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);

- Skolēnu saraksts (pielikums Nr.2);

- Inventāra saraksts (pielikums Nr.3);

- Ekipējuma saraksts (pielikums Nr.4);

Jauno dalībnieku pieteikumi 2016./2017.mācību gadam pieņemti līdz 2016.gada 29.aprīlim, sūtot tos uz

PROJEKTA PROGRAMMA

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu pēc izvēles:

- Programma ar 1 (vienu) peldēšanas nodarbību nedēļā;

vai

- Programma ar 1 (vienu) nodarbību svaigā gaisā nedēļā;

 

Projekta ietvaros skolēniem notiek 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības:

- 1 (viena) – futbola elementu apmācība;

- 1 (viena) – stājas uzlabošanas un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;

Izvēles nodarbība:

- 1 (viena) – peldēšanas nodarbība (sadarbībā ar Olimpiskajiem centriem vai pašvaldības teritorijā esošajiem peldbaseiniem; pie kam, ja šāda rīcība ir ekonomiski un metodiski pamatota, par pašvaldības līdzekļiem iespējams izmantot arī blakus esošajās pašvaldībās izvietotos peldbaseinus);

vai

- 1 (viena) – nodarbība svaigā gaisā;

 

LSPA speciālisti projektā iesaistīto 5.klašu skolēniem veiks 2 (divas) vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējumu pārbaudes un aptaujas. Gadījumā, ja Izglītības iestādes un/vai pašvaldības vēlas nodrošināt vispārējo fizisko spēju un stājas novērtējumu pārbaudes un aptaujas projektā iesaistīto 3./4.klašu skolēniem, par to slēdzama atsevišķa Izglītības iestādes vienošanās ar LSPA.

LOK patur tiesības organizēt atklātās stundas un seminārus.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti tiks apkopoti, analizēti, sistematizēti un iesniegti LOK.

Projekta rezultāti LR likumdošanā noteiktā kārtībā būs pieejami bērnu vecākiem vai to likumiskajiem aizbildņiem, iesaistīto skolu speciālistiem.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

  • Nodrošina LOK, izglītības iestādes un pašvaldības, reģionālie Olimpiskie centri, Latvijas Futbola federācija, veikalu tīkls “Sportland”, SIA “Latvijas Mobilais telefons”, SIA “LDz Cargo” un citi piesaistītie partneri un atbalstītāji;
  • Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma “Solidaritāte”;
  • Projektu līdzfinansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Kontakti

Projekta vadība

Projekta idejas autors un kurators:

Žoržs Tikmers

LOK ģenerālsekretārs, Olimpiskais vicečempions

E-pasts: twitter@zorzstikmers

 

Projekta koordinatore:

Lilita Mitrofanova

LOK Projektu vadītaja

Tālr.: 67282461, 28622447

E-pasts: