Par projektu

Vispārīgie jautājumi

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

Mērķis

Pakāpeniski palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu. Pilnveidot projekta metodisko programmu. Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

Uzdevumi

  • Iegūt objektīvus datus novērtējot projekta lietderību.
  • Noskaidrot iesaistīto pašvaldību speciālistu, sporta pedagogu, bērnu un viņu vecāku viedokli par projektu.

Dalībnieki

Izglītības iestāžu 3.,4.,5. un 6.klašu skolēni

  • Jauni dalībnieki – LOK apstiprinātās izglītības iestāžu 3.klases.
  • 2017./2018.mācību gadā projektā iesaistītās 123 izglītības iestādes un to klases (kopskaitā 233 (divi simti trīsdesmit trīs)).

6.klases - 6 (sešas) (iesaistījās projektā 2014./2015.macību gadā)

5.klases - 35 (trīsdesmit piecas)(iesaistījās projektā 2015./2016.mācību gadā)

4.klases - 80 (asoņdesmit)(iesaistījās projektā 2016./2017.mācību gadā)

3.klases - 112 (viens simts divpadsmit)(iesaistījās projektā 2017./2018.mācību gadā)

Norises laiks

Septembris – Maijs

PIETEIKUMI UN TO IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Projekta pieteikumu, kas saskaņots ar Pašvaldību, iesniedz Izglītības iestāde;

Iesniedzamie dokumenti:

- Motivācijas vēstule (apjomā līdz 750 vārdiem) dalībai projektā (paraksta sporta pedagogs, klases audzinātājs un vecāku pārstāvis);

- Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);

- Skolēnu saraksts (pielikums Nr.2);

- Inventāra saraksts (pielikums Nr.3);

- Ekipējuma saraksts (pielikums Nr.4);

Jauno dalībnieku pieteikšanās tiek izsludināta aprīlī.

PROJEKTA PROGRAMMA

Nodarbības projekta ietvaros notiek saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) izstrādātu metodisko materiālu pēc izvēles:

- Programma ar 1 (vienu) peldēšanas nodarbību nedēļā;

vai

- Programma ar 1 (vienu) nodarbību svaigā gaisā nedēļā;

 

Projekta ietvaros skolēniem notiek 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības:

- 1 (viena) – futbola elementu apmācība;

- 1 (viena) – stājas uzlabošanas un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;

Izvēles nodarbība:

- 1 (viena) – peldēšanas nodarbība (sadarbībā ar Olimpiskajiem centriem vai pašvaldības teritorijā esošajiem peldbaseiniem; pie kam, ja šāda rīcība ir ekonomiski un metodiski pamatota, par pašvaldības līdzekļiem iespējams izmantot arī blakus esošajās pašvaldībās izvietotos peldbaseinus);

vai

- 1 (viena) – nodarbība svaigā gaisā;

LOK patur tiesības organizēt atklātās stundas un seminārus.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

  • Nodrošina LOK, izglītības iestādes un pašvaldības, reģionālie Olimpiskie centri, Latvijas Futbola federācija, veikalu tīkls “Sportland”, SIA “Latvijas Mobilais telefons”, SIA “LDz Cargo” un citi piesaistītie partneri un atbalstītāji;
  • Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma “Solidaritāte”;
  • Projektu līdzfinansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Kontakti

Projekta vadība

Projekta idejas autors un kurators:

Žoržs Tikmers

LOK ģenerālsekretārs, Olimpiskais vicečempions

E-pasts: twitter@zorzstikmers

 

Projekta koordinatore:

Lilita Mitrofanova

LOK Projektu vadītaja

Tālr.: 67282461, 28622447

E-pasts: