5.klase-2017./2018

N.p.k Pašvaldība N.p.k. Izglītības iestāde Klase Labie darbi
1 Ādažu novads 1 Ādažu vidusskola  5.g  
2 Babītes novads 2 Babītes vidusskola 5.e  
3 Bauskas novads 3 Bauskas sākumskola 5.a  
4 Grobiņas novads 4 Grobiņas pamatskola 5.a  
5 Gulbenes novads 5 Gulbenes 2.vidusskola 5.a  
6 Inčukalna novads 6 Inčukalna pamatskola 5.a  
     7 Vangažu vidusskola 5.a  
7 Jelgavas novads 8 Staļģenes vidusskola 5.a  
8 Krimudas novads 9 Krimuldas vidusskola 5  
9 Kuldīgas novads 10 Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 5.a  
10 Ķekavas novads 11 Ķekavas vidusskola 5.b  
11 Limbažu novads 12 Limbažu sākumskola 5.a  
12 Līvānu novads 13 Līvānu 1.vidusskola 5.b  
13 Madonas novads 14 Madonas pilsētas 1.vidusskola 5.c  
14 Nīcas novads 15 Nīcas vidusskola 5  
15 Olaines novads 16 Olaines 1.vidusskola 5.a  
    17 Olaines 1.vidusskola 5.b  
    18 Olaines 2.vidusskola 5.c     
16 Pārgaujas novads 19 Stalbes vidusskola 5  
17 Pļaviņu novads 20 Pļaviņu novada ģimnāzija 5.b  
18 Saldus novads 21 Druvas vidusskola 5.do  
    22 Druvas vidusskola 5.re  
19 Rīgas pilsēta 23 Rīgas 31.vidusskola 5.b  
    24 Rīgas 49.vidusskola 5.a  
    25 Āgenskalna sākumskola 5.b  
20 Daugavpils pilsēta 26 Daugavpils 3.vidusskola 5.a  
    27 Daugavpils 16.vidusskola 5.b  
21 Jelgavas pilsēta 28 Jelgavas 4.sākumskola 5.c  
    29 Jelgavas 4.vidusskola 5.c  
    30 Jelgavas Tehnoloģijas vidusskola 5.m2  
22 Jūrmalas pilsēta 31 Sākumskola "Taurenītis" 5  
23 Liepājas pilsēta 32 Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 5.b  
24 Rēzeknes pilsēta 33 Rēzeknes sākumskola 5.b  
25 Valmieras pilsēta 34 Valmieras 5.vidusskola 5  
    35 Valmieras Pārgaujas sākumskola 5.c